Regulamin zgłoszenia

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ LEADER TEAM Magdalena Merda

ZASADY OGÓLNE

LEADER TEAM Magdalena Merda zwane dalej „BIUREM” jako TOUR-OPERATOR (organizator turystyki w rozumieniu Ustawy o Usługach Turystycznych – Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Lubuskiego pod numerem 04/2007) ), stawia sobie za cel zapewnienie Uczestnikom optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki Uczestników określają wydane w oparciu o art. 384, 384(1), 385, 385(1-3) KC „Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez LEADER TEAM Magdalena Merda zwane dalej „Warunkami”.

ZAWARCIE UMOWY

  • Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą, podpisaniu zgłoszenia uczestnictwa (obejmującego „Warunki”) oraz potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa w imprezie przez BIURO (osoby działające w imieniu Biura).
  • Podpisując umowę-zgłoszenie uczestnictwa wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych, niezbędnych dla realizacji imprezy oraz dla celów promocyjnych Biura ( zgodnie z art.23 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 ).
» wróć do formularza zgłoszeniowegoStron: 10  123»